s

Josias Abel Rivarola Aloy
@josias_rivarola


Esposa: Nidia Hijos: Valeria y Leandro Cada foto relata mis vivencias #salta @sanlorenzo #ruta40
http://jw.org/

Images by josias_rivarola